Institute of Applied Mathematics

Study applied maths!
in Warsaw

Nonlinear analysis Game theory Fluid dynamics Biomathematics Big Data Scientific computing Statistics

Learn more about academic opportunities offered by the University of Warsaw.

Matematykę stosowaną warto studiować na każdym poziomie (aczkolwiek uważamy prywatnie, że im wyższy poziom, tym lepiej ona smakuje). Przedmioty zahaczające o zastosowania matematyki pojawiają się na WMIM już od pierwszego roku studiów licencjackich. W dalszych latach możesz wybierać z bogatej oferty przedmiotów fakultatywnych i monograficznych prowadzonych przez ludzi z IMSiM.


Zaawansowana matematyka to subtelne i delikatne narzędzie.
Umiejętność operowania nim we współczesnym świecie da Ci istotną przewagę nad konkurencją.

Także w przypadku zmagań o wymarzoną posadę.

Studia magisterskie z matematyki stosowanej

Matematyki oczywiście używa się w finansach... ale nie tylko!

Wybierając dalszy kierunek swojej kariery, warto mieć na uwadze perspektywy dalszego zatrudnienia. Dla części studentów naturalny jest wybór dalszej kariery akademickiej, ale najwięcej osób po magisterium podejmuje pracę w jednym z sektorów gospodarki opartej na wiedzy.

Wielu studentów II etapu na MIM wybiera matematykę finansową lub ubezpieczeniową, a następnie znajduje dobrą pracę w bankowości, firmach ubezpieczeniowych, itp. Inni wybierają specjalizacje pozwalające im zająć lepszą pozycję w kategorii specjalistów z pozostałych dziedzin, bardzo poszukiwanych na rynku.

W ramach programu magisterskiego Matematyka stosowana, Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki oferuje kilka ścieżek magisterskich. Ścieżki są elastyczne, a ich ostateczny kształt skomponujesz korzystając z rad prowadzących seminarium magisterskie dla danej ścieżki. Dlatego, przeglądając naszą ofertę pamiętaj, że nie wszystkie wymienione przedmioty są obowiązkowe dla ścieżki, a część przedmiotów (w zależności od ścieżki będzie ich więcej lub mniej) możesz dobrać zgodnie z własnymi zainteresowaniami — na przykład z innej ścieżki magisterskiej.

Ścieżki magisterskie

Szczegółowe informacje o tym, jak studiować matematykę stosowaną (i każdą inną) na II etapie studiów na MIM UW, znajdziesz w wydziałowym informatorze dla studentów.


Doktorat z matematyki stosowanej

Co prawda nie istnieje jeszcze doktorat z matematyki stosowanej, ale tematykę doktoratu możesz wybrać w jednej z wielu dziedzin matematyki powiązanej z zastosowaniami, lub ewentualnie tylko nimi inspirowanej.

Doktoraty pisane pod opieką promotorów z Instytutu Matematyki Stosowanej mogą mieć charakter zarówno czysto teoretyczny (np. powiązany z analizą nieliniową lub z teorią złożoności algorytmów), jak też mogą dotyczyć aspektów bardziej praktycznych (np. związanych z analizą wielkich zbiorów danych, modelowaniem konkretnych zjawisk biologicznych, czy implementacją algorytmów dla masywnie równoległych architektur).

Czteroletnie studia doktoranckie z matematyki stosowanej mają na celu przede wszystkim podwyższenie kompetencji doktoranta do osiągnięcia samodzielności w podejmowaniu tematów badawczych i oparte są na ścisłej współpracy z promotorem.

Zwykle doktorant samodzielnie lub we współpracy z promotorem staje się, tuż po uzyskaniu stopnia doktora, autorem kilku publikacji naukowych w liczących się czasopismach o międzynarodowym zasięgu. Bogate międzynarodowe kontakty naukowe naszych profesorów dają doktorantowi możliwość odniesienia swoich wyników do badań prowadzonych w wiodących ośrodkach na świecie.

Praktycznie każdy nasz doktorant uzyskuje w trakcie studiów grant NCN Preludium, który - prócz podniesienia poziomu życia - daje mu możliwość uczestnictwa w międzynarodowych konferencjach naukowych oraz warsztatach.

Szczegółowe informacje o studiach doktoranckich na MIM UW znajdziesz w wydziałowym informatorze.

Mamy też propozycje tematów dla doktorantów MISDoMP.


Proseminaria licencjackie z matematyki stosowanej

Dla studentów I etapu studiów nasz Instytut przygotował zróżnicowaną ofertę proseminariów. Nasi pracownicy są opiekunami ciekawych prac licencjackich dotyczących nie tylko szeroko rozumianego modelowania, ale także innych praktycznych zastosowań matematyki.

Bezpośrednie zetknięcie się z tą częścią matematyki da Ci doświadczenie, które może zaprocentować w przyszłości. Wiele osób kontynuuje swoją przygodę z matematyką stosowaną na studiach magisterskich.

Więcej informacji o ofercie proseminariów licencjackich uzyskasz u prowadzących lub u wydziałowego opiekuna etapu licencjackiego.