Instytut Matematyki Stosowanej i Mechaniki MIM UW

XXX-lecie Instytutu
Matematyki Stosowanej i Mechaniki

W roku 2017 Instytut Matematyki Stosowanej i Mechaniki Wydziału MIM UW obchodzi trzydziestolecie. Z tej okazji przygotowaliśmy kilka wydarzeń.

Konferencja
20-22 kwietnia 2017

Gorąco namawiamy do wzięcia udziału w konferencji, której celem jest przedstawienie głównych nurtów matematyki stosowanej w Polsce na tle badań realizowanych w IMSiM, oraz dyskusja dotycząca perspektyw rozwoju tej dziedziny.

Przeglądowe referaty wygłoszą zaproszeni goście z różnych ośrodków akademickich oraz pracownicy IMSiM. Ostatniego dnia przewidziana jest dyskusja panelowa, otwarta dla wszystkich uczestników konferencji, na temat Czym jest i czym powinna być matematyka stosowana.

Więcej o konferencji...

Wieczór wspomnień
20 kwietnia 2017

W czwartek 20 kwietnia, po uroczystym występie Chóru Wydziału MIM o godz. 19:30, zapraszamy na wieczór wspomnień do s. 2180 na Wydziale MIM UW.

Będzie okazja do spotkania dawno nie widzianych znajomych, wysłuchania instytutowych anegdot i spojrzenia z różnych stron na ostatnich trzydzieści — a kto wie, może więcej? — lat.

Numer specjalny Delty

Dzięki uprzejmości redakcji Delty, cały sierpniowy numer miesięcznika będzie wypełniony popularyzatorskimi artykułami (na poziomie dostępnym dla starszych klas liceów) o matematyce stosowanej, jej miejscu w matematyce jako takiej, a także roli we współczesnym świecie.

Historia Instytutu

Okrągła rocznica to nie tylko okazja do refleksji nad stanem obecnym i nad przyszłością dziedziny, ale także dobry moment na spojrzenie wstecz: jak przez ostatnich 30 lat rozwijał się nasz Instytut.

Z tej okazji G.Łukaszewicz i A.Palczewski przygotowali krótką notkę o historii Instytutu od chwili jego powstania.

Przejdź do historii IMSiM...