Instytut Matematyki Stosowanej i Mechaniki MIM UW

Archiwum

Numer specjalny Delty o matematyce stosowanej

Dzięki uprzejmości redakcji Delty, cały numer 2017/08 miesięcznika poświęcony jest matematyce stosowanej, jej miejscu w matematyce jako takiej, a także roli we współczesnym świecie.

Historia Instytutu

Z okazji trzydziestolecia istnienia Instytutu, G.Łukaszewicz i A.Palczewski przygotowali krótką notkę o historii IMSiM. Okrągła rocznica to nie tylko okazja do refleksji nad stanem obecnym i nad przyszłością dziedziny, ale także dobry moment na spojrzenie wstecz: jak rozwijał się nasz Instytut.

XXX-lecie Instytutu
Matematyki Stosowanej i Mechaniki

W roku 2017 Instytut Matematyki Stosowanej i Mechaniki Wydziału MIM UW obchodził trzydziestolecie. Z tej okazji odbyła się dwudniowa konferencja, której celem było przedstawienie głównych nurtów matematyki stosowanej w Polsce na tle badań realizowanych w IMSiM, oraz dyskusja dotycząca perspektyw rozwoju tej dziedziny.